Klubnyheder

Afslutning på sæson 20/21

28. marts 2021, 12.57

Kære gymnaster


Normalt ville vi på nuværende tidspunkt have afholdt sæsonens gymnastikopvisning og dermed have markeret, at sæsonen var slut. Igen i år satte corona-pandemien en stopper for opvisningen.

Det er vi naturligvis meget kede af i foreningen. Sæson 20/21 har i det hele taget ikke været nogen god sæson med alle de restriktioner og aflysninger, selvom vores instruktører og hjælpeinstruktører gjorde et stort stykke arbejde for at træningen kunne gennemføres.


Nu er sæsonen afsluttet, og vi ser fremad. Vi er fortrøstningsfulde og glæder os til uge 37, hvor sæson 21/22 begynder.


Herfra skal igen lyde en stor tak for jeres opbakning til foreningen.


Vi har ikke afholdt generalforsamling endnu. Den er udsat indtil vi igen må forsamles. Vi har brug for et nyt medlem til bestyrelsen, da Jette Binder desværre ikke genopstiller.


Så vi håber, at I vil bruge tiden frem til generalforsamlingen til at overveje, om det kunne være noget for jer at være med til at sætte jeres præg på Nibe Gymnastikforening.


Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen er funktionsopdelt, og det betyder, at alle de opgaver en bestyrelse har, er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Hvert år efter konstitueringen bliver fordelingen af opgaver revideret. Der er således gode muligheder for at byde ind på de opgaver, man har størst interesse for.


Hvis man vil vide mere om bestyrelsesarbejdet eller har lyst til at stille op til bestyrelsen kan man kontakte formand Charlotte Breuer på 60912426 eller man kan sende en mail på [email protected]

Vi vil hermed ønske jer en rigtig god påske – og vi håber at se jer i uge 37 på et af vores hold.


Mange venlige hilsner Bestyrelsen i NGF