Mini Stars (2014 og 2015)

Mini Stars

Mini Stars træner onsdag i Multisalen kl. 17.00 – 17.50

Dans, leg og rytmisk gymnastik for de yngste gymnaster består af en blanding af gymnastik, rytmik, mini-disco og mini hip-hop og leg.

Børnene lærer enkelte grundlæggende dansetrin og lette gymnastikøvelser, som er med til at styrke deres motorik, balance, rytmesans og indlæringsproces, som gavner dem resten af deres liv.

Vi danser til musik de kender – MGP- musik samt andre populære børnesange.

Tilmelding:

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Nibe Gymnastikforening modtager tilskud fra Aalborg kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

Holdet gennemføres ved tilstrækkelig antal tilmeldinger.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet. Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Kontaktperson
LL
Laura Sloth Lunden
SC
Susanne Capion Cortez Campos
Kommende aktiviteter
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen