Hoppetroldene (2013, 2014, 2015)

Hoppetroldene

Hoppetroldene træner mandag i Hal B kl. 17.30 – 18.20

På hoppetroldene lærer vi en masse tricks og spring på vores redskaber. Vi øver os rigtig meget. Vi udvider de spring og tricks vi lærer, så vi hele tiden bliver bedre.

I forbindelse med opvisningen efter sæsonen, laver vi en lille danseserie som drenge og piger er med i. Det er super sejt.

Tilmelding:

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Nibe Gymnastikforening modtager tilskud fra Aalborg kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

Holdet gennemføres ved tilstrækkelig antal tilmeldinger.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet. Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Kontaktperson
File
Irene Sonne
Instruktør
KR
Kamilla Rask
Assistent
LN
Lærke Nielsen
Kommende aktiviteter
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen