Hoppetroldene (2012, 2013, 2014)

Hoppetroldene

Hoppetroldene træner mandag i Hal B kl. 17.30 – 18.20

På hoppetroldene lærer vi en masse tricks og spring på vores redskaber. Vi øver os rigtig meget. Vi udvider de spring og tricks vi lærer, så vi hele tiden bliver bedre.

I forbindelse med opvisningen efter sæsonen, laver vi en lille danseserie som drenge og piger er med i. Det er super sejt.

Tilmelding:

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Nibe Gymnastikforening modtager tilskud fra Aalborg kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

Der er et begrænset antal pladser på holdet, og holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet. Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Kontaktperson
CN
Celine Nielsen
Instruktør
ET
Emilie Bang Thomsen
Assistent
25 37 96 67
File
Irene Sonne
Instruktør
File
Maria Nielsen
Instruktør
MG
Marie Lindegaard Gellert
Assistent
PT
Pernille Wolff Brinch Thomassen
Assistent
Kommende aktiviteter
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen