Forældre-barn ( 2018-2019-2020 - skal kunne gå)

Forældre-barn ( 2018-2019-2020 - skal kunne gå)

Velkommen til forældre/barn, hvor vi skal have det rigtig sjovt med leg og fart over feltet.

Vi skal bland andet bruge vores sanser og motorik i leg og på de forskellige baner.


Vi mødes onsdag kl. 16.00 - 16.45 i Hal B


Tilmelding:

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Nibe Gymnastikforening modtager tilskud fra Aalborg kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

Holdet gennemføres ved tilstrækkelig antal tilmeldinger.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet. Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.


Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen